• ΑΡΧΙΚΗ
  • Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
  • Νέα Μέλη-Παραγωγοί
  • Διαδικασία Ένταξης - Δικαιολογητικά

Διαδικασία ένταξης - Δικαιολογητικά

1. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρεται ότι:

«επιθυμώ την ένταξή μου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής και Εμπορίας Υπερτροφών «Εύκαρπον - Hellenic Superfoods» έχοντας διαβάσει το καταστατικό λειτουργίας του και συμφωνώ να τηρώ τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή μου στο εν λόγω επιχειρηματικό πλάνο. Σκοπεύω να φυτέψω ...(αριθμό)... στρέμματα ...(καλλιέργεια)... στην περιοχή ... του νομού … »

2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.

3. Το αποδεικτικό της τράπεζας με την προκαταβολή (15% των μεριδίων).

4. Αντίγραφο του τοπογραφικού.

5. Αποδεικτικό ΑΦΜ.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο