• ΑΡΧΙΚΗ
  • Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
  • Νέα Μέλη-Παραγωγοί
  • Οφέλη - Υποχρεώσεις

Οφέλη - Υποχρεώσεις

Από τη συμμετοχή στην Συνεταιριστική Επιχείρηση προκύπτουν σημαντικά οφέλη, όμως υπάρχουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

ΟΦΕΛΗ

  • Παροχή συμβουλών σε θέματα γεωπονικής φύσεως (καλλιέργεια, φυτοπροστασία, συγκομιδή κ.α.), καθώς και επισκέψεις του Γεωπόνου στις καλλιέργειες με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της ποιότητας.
  • Ομαδική παραγγελία υλικών και εξοπλισμού με σκοπό την επίτευξη καλύτερης τιμής.
  • Οργάνωση των αγορών για εξασφάλιση της διάθεσης της παραγωγής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  • Εγκατάσταση της καλλιέργειας εντός ενάμιση έτους από την ημερομηνία εγγραφής.
  • Καταβολή της συμμετοχής στο Συνεταιρισμό ως ακολούθως:
  • 15% της κατώτερης συμμετοχής (5 μερίδια) προκαταβολή.
  • Το υπόλοιπο ποσοστό (75%) θα καταβληθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο