• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ
  • Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη για μας σημαίνει υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον. Στις πρότυπες διαδικασίες που ακολουθούμε περιλαμβάνονται η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, η χρήση φυσικού αερίου και η υψηλή τεχνολογία στην παραγωγή ατμού.

Παράλληλα, διατηρούμε τα επίπεδα θορύβου χαμηλά ενώ δίνουμε μεγάλη έμφαση στα συστήματα καθαριότητας και υγιεινής. Στόχος μας είναι να επενδύουμε στην τεχνολογία για να δημιουργούμε φιλικά προς το περιβάλλον βιολογικά προϊόντα.

Επενδύουμε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως μεσολαβητές στην επιπλέον γνώση των νέων που είναι το μέλλον της Ελλάδος μας. Δεχόμαστε επισκέψεις από σχολεία και πανεπιστήμια στις καλλιέργειες και στις εγκαταστάσεις μας για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις τους και θα συνεχίσουμε να είμαστε υποστηρικτές της εκπαίδευσης αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με την συνεχή ανάπτυξη και αναζήτηση νέων συνεργασιών.

Μέλημα της Συνεταιριστικής μας Επιχείρησης υπήρξε και συνεχίζει να υφίσταται η εκπαίδευση του προσωπικού της. Είναι πεποίθησή της ότι η γνώση και εξειδίκευση δημιουργεί καλύτερες συνθήκες δουλειάς αλλά και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο