Ημερίδα - 13/03/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Περιβάλλον, αειφορική γεωργία & σύγχρονες εναλλακτικές καλλιέργειες»

ΤΕΤΑΡΤΗ  13/3/2013

1700-1715

17:00-17:15 Προσέλευση
17:15-17:30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
17:30-17:45 «Ενημέρωση για τις δράσεις του ΚΠΕ», Π. Βίγκλας, Αν. Υπευθ. Κ.Π.Ε.
17:45-18:00 «Ενημέρωση για τα προγράμματα της ΑΝ.Ε.ΒΟ.»
Εκπρόσωπος της ΑΝ.Ε.ΒΟ.
18:00-18:15 «Ενημέρωση για τα προγράμματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΕ»
Αγριγιάννης Γεώργιος, Γεωπόνος, Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.
18:15-18:35 «Σύγχρονες Εναλλακτικές Καλλιέργειες»,Γεωπόνος- Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Εταιρεία SYMAGRO Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ιωαννίνων
18:35-18:55 «Ολοκληρωμένα συστήματα εναλλακτικών καλλιεργειών»
Γαλάτουλας Ιωάννης, Αγροτοοικονομολόγος, MSc, πρόεδρος Συνεταιρισμού «ΕΥΚΑΡΠΟΝ»
18:55-19:25 Διάλειμμα
19:25-19:45 «Καινοτόμα Οπωροφόρα», Νάνος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
19:45-20:05 «Εναλλακτικές Καλλιέργειες Κηπευτικών», Ακουμιανάκης Κώστας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
20:05-20:25 «Γεωργικές Παραγωγικές Δραστηριότητες σε οικιακή κλίμακα», Άγγελος Παπαϊωάννου, Γεωπόνος - Περιβαλλοντολόγος
20:25-21:00 Ερωτήσεις -Συζήτηση

AFISSA 1

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο