ΑgriSPIN, Xώρος για καινοτομία στη Γεωργία

Βίντεο - Αφιέρωμα του ευρωπαικού προγράμματος AgriSPIN για τον ΑΣ Εύκαρπον Hellenic Superfoods ως φορέα καινοτόμων πρακτικών στη γεωργία.

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο